Goedkoop Ammoniak - Ammonia - 1000 ml online kopen bij de Korenbeurs in Groningen
Ammoniak - Ammonia - 1000 ml

Ammoniak - Ammonia - 1000 ml

Veba

€ 3,95

Kijk op http://www.kleurenwaaier.net/ voor het gewenste kleurnummer. En vul uw kleurnummer in.

 of 

Voorraad 2 stuks

Vrijblijvend offerte aanvragen
Omschrijving

Ammoniak 1000 ml: Krachtige reiniging voor diverse oppervlakken

Ontdek de veelzijdige reinigingskracht van deze Ammoniak 1000 ml fles. Met zijn effectieve formule maakt het ruiten, tegels, spiegels en schilderwerk stralend schoon. Bevat 5% ammoniak voor een grondige reiniging.

Belangrijkste productspecificaties:

 • Inhoud: 1 liter
 • Substantie: Vloeistof
 • Percentage Waterstofperoxide (H2O2): 0 %
 • Signaalwoord: Gevaar

Veiligheidsinformatie:

Gevareaanduiding (H-zinnen):

 • H315: Veroorzaakt huidirritatie
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsaanduiding (P-zinnen):

 • P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 • P102: Buiten het bereik van kinderen houden
 • P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen
 • P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
 • P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 • P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
 • P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Specificaties

Artikelnummer
8713884119721
EAN nummer
8713884119721
Voorraad
2 stuks
Merk
Veba
nl_main_category
Huishouden
nl_sub_category
Schoonmaakmiddelen
nl_subsub_category
Ontvetters
MPN (Manufacturer Part Number)
7230170